събота, 1 декември 2012 г.

Как е функционирала една от инвестиционните схеми, оглавявана от Бакалов

Една от инвестиционните схеми, която Г. Бакалов въвежда в България и внедрява в църквите от неговата мрежа се нарича BRIDGE /"Мост"/. По-долу е публикуван текст, който Бакалов вероятно е разпращал на свои доверени лица, предлагайки им да се включат в тази "инвестиционна възможност". 

В текста подробно е обяснена схемата, по която се изгражда структурата на BRIDGE  и възможностите, които предлага за печалба. Както става ясно от текста, структурата на BRIDGE е пирамидална. На върха на пирамидата в България стои Г. Бакалов - той внася BRIDGE в България и всички, включили се впоследствие, по същество представляват част от мрежата, която той е изградил. Той лично получава приходи от активността на всички членове под него на принципа, описан в текста по-долу. Калоян Курдоманов - настоящият пастор на ХЦ "Прелом", заедно с още един човек, са следващите по ранг в йерархията на BRIDGE в  България, непосредствено под Георги Бакалов. 

Георги Бакалов предлага възможността да се включат в BRIDGE - и по този начин да осребрят влиянието си по църквите, и на пасторите от АРЦ. Много от тях се включват в схемата и на свой ред започват да агитират своите църковни членове, като по този начин изграждат свои собствени мрежи