четвъртък, 15 ноември 2012 г.

Г. Бакалов: "Малоумни, невежи фарисейчета!"


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ако сте членували или сте посещавали редовно богослуженията на църквите "Истина от Сион", "Слово на живот" или "Прелом", можете да впишете и периода от време, в който се е случвало това. Ако сте бил активен доброволец в църквата или щатен служител, можете да отбележите и в какво се е състояла вашата дейност. Като пример можете да ползвате начина, по който другите хора в списъка са посочили тази информация за себе си. Посочването на тази информация не е задължително. Единственото задължително условие, за да бъдете включен в списъка е да отбележите истинското си име. Допуска се подписване на писмото и само с малко име, но тогава вече задължително трябва да посочите допълнителната информация за пребиваването си в църквата, за да можете да бъдете правилно идентифициран от общността като действително лице.
Предоставяйте само достоверна информация!

Допълнителни материали